fbpx

Minor passend onderwijs /inclusive education

De minor Passend Onderwijs / Inclusive Education bevat een rijk programma waarbinnen de deelnemers zich kunnen ontwikkelen tot expert op het gebied van ‘passend onderwijs’ zoals dat binnen het lectoraat wordt opgevat. Verwacht geen expliciete expertiseontwikkeling op leerproblemen of gedragsstoornissen, het gaat om het omgaan met een diverse leerlingenpopulatie in de groep. De student leert hoe het vermogen van kinderen om zelf oplossingen te bedenken, ingezet kan worden om tegemoet te komen aan (specifieke) onderwijsbehoeften. Een krachtig middel om op een positieve manier passend onderwijs te bieden. Er wordt niet uitgegaan van problemen maar we richten ons op wat we willen bereiken. We maken hierbij gebruik van de eigen kracht van kinderen, leerkrachten en ouders en bouwen voort op wat wel goed gaat.
De student krijgt colleges, opdrachten en intervisie, maar ook persoonlijk de ruimte om een specialisatie te ontwikkelen op een specifiek terrein gerelateerd aan Passend Onderwijs / Inclusive Education. Hiervoor maakt de student een product, een proeve of een onderzoek.
Daarnaast vindt er een traject (hoog)begaafdheid plaats in samenwerking met de Erasmus Universiteit. Na een startcollege (naar keuze: geneeskunde, psychologie, filosofie, rechten of economie) voor kinderen op de universiteit, maakt de student samen met een student van de EUR een lessenserie en voert deze uit op een basisschool.
Tot slot wordt de mogelijkheid geboden scholen in Stockholm te bezoeken waar vanuit de oplossingsgerichte benadering gewerkt wordt.

Leerdoelen

• Op basis van actuele kennis van ontwikkelingspsychologie en leren krijgt de student inzicht in een verscheidenheid aan vormen van leren en gedrag van leerlingen met en zonder special educational needs (ook hoogbegaafdheid).
• De student is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en Inclusive Education, zowel regionaal als (inter)nationaal
• Op basis van inzicht in effectieve pedagogische strategieën (oplossingsgericht werken) kan de student een veilig leerklimaat creëren door de leerlingen positief te stimuleren en te motiveren om hun talenten naar boven te halen.
• De student is vaardig in de samenwerking met alle betrokkenen rondom de ontwikkeling van de leerling. Onder betrokkenen worden verstaan: de ouder(s), het team, de interne experts binnen de school en de externe experts rondom de school.

Ingangseisen

Studenten van de opleidingen: Pabo, lerarenopleidingen, andere opleidingen gerelateerd aan onderwijs of pedagogiek

Literatuur

Mahlberg, K & Sjoblom, M (2008), Oplossingsgericht onderwijzen
Furman, B. (2006), Kids’ Skills
Beumer-Peeters, C. (2011), Mission possible (voortgezet onderwijs)
Young, S (2012), Van pesten naar samenwerken
Lieshout, van T. (2002), Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Rooster
Maandagmiddag 13.00 – 17.00 uur contacturen (onder voorbehoud)
Toetsing
Verslag van verworven competenties op het gebied van oplossingsgerichte methodieken
Verslag van product, onderzoek of proeve

Stage
Je loopt 20 dagen stage gedurende de maanden sept t/m dec. Je kunt deze zelf inplannen bijv 2 dagen per week, maar je kan ook 4 hele weken plannen. In de stage oefen je met de in de minor aangereikte methodieken met individuele of groepjes kinderen en/of met de hele groep. Je kiest je eigen stageplek, dat kan in het (speciaal) onderwijs, maar ook in een andere organisatie waar met kinderen gewerkt wordt.
Daarnaast wordt een traject (hoog)begaafdheid ism de Erasmus Universiteit uitgevoerd

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter