fbpx

Studeren

Deeltijd pabo (4 jaar)

Heb je altijd al leraar basisonderwijs willen worden? Dit is je kans om de laatste stap te zetten! In 4 jaar tijd werk je toe naar het behalen van je bevoegdheid.

Toelatingseisen deeltijd
Je kan starten met de deeltijdopleiding met

 • een havo/vwo diploma
 • een mbo-4 diploma
 • een propedeuse hbo/wo
 • als je de 21+ toets hebt behaald

Toelatingstoetsen
Om aan de opleiding tot leraar basisonderwijs te kunnen beginnen moet je de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek op een bepaald niveau beheersen.

 • Wanneer je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde of geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur & techniek geldt dat je havo-eindexamen moet hebben gedaan in natuurkunde óf biologie. 
 • Mbo-studenten en havisten die geen havo-eindexamen hebben gedaan in (één van) de bovengenoemde vakken, kunnen door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat zij het instroomniveau beheersen. 
 • Hulp bij het voorbereiden van de toelatingstoetsen is beschikbaar. Kijk op goedvoorbereidnaardepabo.nl

Wanneer is een deeltijdopleiding voor jou een goede keuze?
De vierjarige deeltijd opleiding is heel geschikt voor mensen die al een andere opleiding hebben gedaan, een gezin hebben, al werkervaring hebben (bijvoorbeeld als onderwijs-assistent) en die om uiteenlopende redenen pas later besluiten om een bevoegdheid voor leerkracht basisonderwijs te halen. Deeltijdstudenten zijn vaak iets ouder dan voltijdstudenten. Een deeltijdstudent is vooral gericht op de combinatie werk, privé, opleiding, stage. Hierdoor is er minder ruimte voor de extra activiteiten die de voltijdopleiding meer kleur geven.

Wat is het verschil met de reguliere voltijd opleiding?
Een deeltijdopleiding bestaat voor minstens 50% uit zelfstudie, dat betekent dat veel vakken/projecten van de voltijdopleiding in de deeltijdopleiding worden aangeboden als zelfstudie-onderdelen. Daardoor is de opleiding individueler van aard en minder gericht op groepsvorming en persoonsvorming dan de voltijdopleiding.

Hoe ziet jouw opleiding eruit?
In principe duurt een deeltijdopleiding 4 jaar. Kijk bij verschillende routes of dit ook voor jou geldt. De deeltijdopleiding bestaat uit één verplichte praktijkdag en één opleidingsdag. Uiteraard ontwikkel je je sneller wanneer je meer dagen actief bent in het onderwijs. Een deeltijdopleiding stelt je in staat om naast de studie te werken, al dan niet in het basisonderwijs. Thomas More zoekt voor jou een praktijkopleidingsplaats op een school waar we mee samenwerken. Deze opleidingsplaats wisselt elk semester. Het is wel mogelijk om deze praktijkdag maximaal 2 semesters op je eigen werkschool te doen.

Verschillende routes
Wanneer je al in het bezit bent van een diploma mbo4-onderwijsassistent en je bent werkzaam in het basisonderwijs, dan is het mogelijk dat je de deeltijdopleiding in drie jaar kunt afronden. Dit geldt ook voor mensen met een vwo diploma. Heb je de havo gedaan en heb je werkervaring opgedaan in het basisonderwijs en het werken met kinderen? Ook dan is het mogelijk dat je de opleiding versneld in drie jaar kunt doen.
Om te bepalen of versnelling voor jou een mogelijkheid is, moet je een instroom-assessment doen. Deze bestaat onder andere uit de toelatingstoetsen (verplicht voor iedereen die een versnelling wil doen) een taal- en rekentoets en een capaciteitentoets.
Heb je een hbo- of wo-vooropleiding? Dan is de tweejarige deeltijd voor jou waarschijnlijk een goede optie.

Praktische informatie

 • In september start zowel de vierjarige middag-/avondopleiding als de avondopleiding.
 • Voor de middag-/ avondopleiding is de lesdag op donderdag van 14.00-21.00 uur
  Voor de avondopleiding zijn de lesavonden dinsdag- en donderdagavond van 18.00-21.00 (met een uitloop naar uiterlijk 22.00 uur)
 • De stagedag (praktijkopleidingsdag) bepaal je grotendeels zelf.
  Je kunt kiezen uit maandag (hele dag), dinsdag (hele dag) of twee dagdelen op woensdag- en donderdagochtend.
  Elk semester (een jaar bestaat uit twee semesters) wordt afgesloten met 1 volledige praktijkweek:
  5 dagen aanwezig op een stageschool.
 • Per week besteed je ongeveer 8 uur aan opleidingstijd (colleges), 8 uur aan je stage en heb
  je ongeveer 10 uur aan zelfstudie (in toetsperiodes kunnen dit meer uren zijn en uiteraard per persoon verschillend).

  ‘De deeltijdopleiding bestaat uit één verplichte praktijkdag (een dag of twee dagdelen)
  en één opleidingsmiddag/ avond of twee opleidingsavonden.’

LevelUp - vanuit MBO4 doorgroeien in het basisonderwijs

stapsgewijs doorgroeien vanuit MBO4

Kleine stappen met grote gevolgen!

Heb je een afgeronde MBO4-opleiding en wil je doorgroeien binnen het basisonderwijs? Ontwikkel je dan stapsgewijs van onderwijsassistent naar Educatief Professional of leraar in het basisonderwijs met LevelUp. Zelf je route uitzetten, je eindniveau kiezen en in je eigen tempo studeren.

Thomas More LevelUp

Je werkt al in het onderwijs

Je werkt al als onderwijsassistent of als leraarondersteuner in het onderwijs, maar je wilt je verder ontwikkelen. Je weet dat je het kan en je wilt meer verantwoordelijkheid en een bijbehorend salaris. Een deeltijdstudie vraagt op dit moment te veel van je tijd en inzet. Herkenbaar? Dan zit je goed bij LevelUp! Stippel je eigen pad uit en bepaal zelf hoeveel tijd je wilt besteden aan je opleiding.

Je werkt niet in het onderwijs

Je hebt al een MBO4-diploma (of hoger) op zak en je wilt jouw talenten inzetten in het onderwijs. Je wilt jouw vaardigheden verder ontdekken en ontwikkelen. Liefst met zoveel mogelijk praktijkervaring. Herkenbaar? Dan zit je goed bij LevelUp! Ook als je iets totaal anders hebt gestudeerd, want jouw motivatie en persoonlijkheid vinden wij het belangrijkst. De rest leer je wel. Je zoekt een leuke school waar je een dag in de week stage kunt lopen. Eventueel kunnen wij je daarbij helpen. Uiteraard zou dat ook een betaalde werkplek kunnen zijn. Zo combineer je leren met ervaring opdoen in de praktijk en werk je doelgericht aan je eigen ontwikkeling.

> Ga naar de LevelUp website

logo

Doorstuderen na de pabo: Master Passend Meesterschap

De focus binnen deze masteropleiding ligt op ‘de leraar als persoon’. In twee jaar tijd ontwikkel je je tot een professional die in staat is om te gaan met de meest uitdagende situaties in de eigen groep. Je ontdekt bovendien hoe je iedere leerling de kans kunt geven zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen en te benutten. Dit vraagt van jou als student een onderzoekende houding gericht op je eigen attitude, kennis en vaardigheden.

Vanuit die onderzoekende en oplossingsgerichte houding leer je hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle leerlingen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, zodat de leeromgeving van de leerlingen wordt versterkt.

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

De masteropleiding Passend Meesterschap is ontwikkeld door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van pabo’s en kleinere hogescholen in Nederland. Bij de uitvoering van deze master zijn opleiders en lectoren betrokken van Driestar hogeschool, Marnix Academie en Thomas More Hogeschool. Op de website www.masterpassendmeesterschap.nl vind je meer informatie over de inhoud van de master.

Online informatiebijeenkomst

 • Donderdag 4 juni 2020 om 19.00 uur. 

Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Daphne van Buyten.

Online voorlichting op de Marnix Academie in Utrecht

 • Donderdag 14 mei 2020, 19.30 - 21.00 uur (online)

> Meer informatie en aanmelden voor voorlichtingen Utrecht

Meer info op PASSENDMEESTERSCHAP.NL

> Lees meer informatie op www.passendmeesterschap.nl

> Lees hier het artikel uit de Koerier 

> Download hier de brochure 2020-2021 met alle info op een rij

 

 

Minor onderzoekend en ontwerpend leren, talentontwikkeling bij kinderen, science

Leren door onderzoeken, ontwerpen en ontdekken
Het onderwijs past zich steeds aan de ontwikkelingen in de maatschappij aan. De laatste decennia gaat de maatschappelijke ontwikkeling steeds sneller. Door de ontwikkeling van internet kwam een hele bron aan kennis beschikbaar. En deze bron groeit nog steeds. Ook kinderen maken uitgebreid gebruik van deze informatie. Waar leiden wij dan kinderen voor op? Voor hun toekomst. Hoe deze er uit ziet weten we niet. Het is dus belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen passend in de ontwikkelende maatschappij. We willen graag dat de kinderen van nu in de toekomst nieuwe ontwikkelingen mogelijk kunnen maken of ze kunnen begrijpen. Daar is een nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding voor nodig.

Nieuwsgierige houding
Hele jonge kinderen verbazen zich over alles in de wereld om hen heen. Deze wereld is klein, maar groot genoeg om veel nieuwe dingen te leren die belangrijk zijn. Belangrijk om later zelfstandig te kunnen zijn. In het basisonderwijs merk je dit aan de vragen die kleuters stellen. Helaas nemen de vragen van kinderen steeds meer af naarmate ze langer op school zitten.
Wij leerkrachten zijn gedreven mensen en we willen kinderen graag alles leren wat wij belangrijk vinden, maar geldt dat ook voor de kinderen zelf? Leren de kinderen op deze manier wel het meeste of maken we ze kennissponzen die wachten tot er iets wordt aangeboden. De vraag is of deze houding goed genoeg is om te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij. Zoals Einstein al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben slechts grenzeloos nieuwsgierig’.
Aan ons leerkrachten is het daarom de taak kinderen te vormen tot nieuwsgierige, onderzoekgerichte mensen. Mensen die zich verwonderen, die vragen durven stellen, en actie ondernemen om nieuwe informatie te verzamelen.

Wetenschappelijke en technische houding en vaardigheden

In de minor Onderzoekend en ontwerpend leren, talentontwikkeling bij kinderen werken we aan jouw eigen kijk op techniek, je beeldvorming op de mogelijkheden en de meerwaarde van onderzoekend en ontwerpend leren. In de minor breiden we bijvoorbeeld jouw kennis over motiverende lesopeningen, contextrijke taal- en rekenleeromgevingen, vakgeïntegreerde lessen uit. Daarnaast krijg je kennis en vaardigheden over doelgericht reflecteren met leerlingen.
Doordat je werkt met beproefde toolboxen en wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen heb jij aan het eind van deze minor je vaardigheden om kinderen te motiveren, enthousiasmeren en nieuwsgierig te maken vergaand ontwikkeld. Je hebt gewerkt aan je eigen creativiteit en die van jouw leerlingen. Je maakt gebruik van verschillende toolboxen voor succesvolle lesopeningen en reflectiemogelijkheden.

Talentontwikkeling

Onderzoeken en ontwerpend leren biedt elke leerling de uitdaging op zijn of haar eigen niveau. Kinderen die wetenschappelijke en/of technische talenten hebben krijgen de kans deze verder te ontwikkelen. Jij leert ook de hogere orde denkvaardigheden aan te spreken en toe te passen. De overige leerlingen voeren de opdrachten op hun eigen niveau uit. Doordat ze werken aan het onderzoeken van vragen uit hun eigen belevingswereld op het oplossen van problemen die ze signaleren, motiveer je deze kinderen. Het leereffect zal daardoor groter zijn dan het maken of uitvoeren van opdrachten uit de methode.

Werkwijze

In de bijeenkomsten werken we aan de kennis en achtergronden van het onderzoekend leren. Je maakt kennis met: van praten naar zwijgen, van vertellen naar vragen en van absorberen naar construeren. Je leert welke werkvormen effectief zijn en hoe je ze moet inzetten in jouw praktijksituatie. Je maakt kennis met onderliggende vaardigheden van onderzoekend en ontwerpend leren en de wijze waarop je deze vaardigheden dmv formatief beoordelen kunt gebruiken bij de groei van jouw leerlingen.
Alle aangeleerde vaardigheden kun je in jouw praktijk inzetten. Je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar onderzoekend en ontwerpend leren. Natuurlijk mag je ook kiezen om een product te ontwikkelen dat gebaseerd is op het onderzoekend en ontwerpend leren. Studenten van deze minor worden intensief betrokken bij het aanleren van onderzoekend en ontwerpend leren vaardigheden aan studenten van pabo 1, 2 en 3. Dat doen we doordat we promotie-/werkteams formeren die basisscholen ondersteunen bij de uitvoering van hun wetenschap- en techniekactiviteiten. Daarnaast ontwerpen, begeleiden en coördineren studenten van deze minor activiteiten van het introductieproject van pabo 1 en het project werkweek schoolomgeving van pabo 3. Op deze manier bouw je de noodzakelijke vaardigheden voor onderzoekend en ontwerpend leren op.

Werken met…

Wellicht denk je dat wetenschap en technologie alleen iets is voor excellente bovenbouw leerlingen, maar niets is minder waar. Jij krijgt in deze minor inzicht in de mogelijkheden van wetenschap en technologie van onder-, midden- en bovenbouw. Je leert hoe je deze vaardigheden kunt inzetten voor excellente leerlingen, maar ook voor minderbegaafden. Kortom jouw ontwikkeling tot leerkracht verdiept en verbreedt zich.

Rotterdamse praktijk

De vele ontwikkelingen op het gebied van Wetenschap en Technologie zijn en worden steeds duidelijker zichtbaar bij onze partnerscholen. Scholen verwachten dat studenten steeds beter aan deze manier van leren zijn aangepast. De verschillende initiatieven zoals de nieuwe leerlijnen van de Erasmusuniversiteit hebben een plek in deze minor. Je maakt er kennis mee, oefent en verkent.
Neem een duik in de wereld van het onderzoeken en ontwerpend leren. Verdiep je in de kansen en mogelijkheden voor jou en jouw (toekomstige) leerlingen

Kop boven het maaiveld

Wil jij kinderen diepgaander laten leren, effectief onderwijs verzorgen en jouw leerlingen voorbereiden op de toekomst? Wil jij jezelf goed voorbereiden op het onderwijs dat vanaf 2020 van je geëist wordt door het ministerie? Steek dan je kop boven het maaiveld uit en volg de minor onderzoekend en ontwerpend leren, talentontwikkeling bij kinderen. Deze minor is ontwikkeld door de Technische universiteit Twente, het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost, Denkenkunjeleren en speciaal op maat gemaakt door en voor Thomas More Hogeschool.

Leerdoelen
In deze minor werk je aan een nieuwsgierige houding. Je leert de verwondering van kinderen zien en je bent in staat om de verwondering van kinderen om te zetten in kindgestuurde onderzoekjes.
Zelf ontwikkel jij je tot een coachende leerkracht die kinderen stimuleert in de zoektocht naar kennis.

Ingangseisen
Vanwege de inzet bij pabo 1 en pabo 3 projecten is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om aan te sluiten bij deze minor moet je een aantal weken beschikbaar zijn ivm de projecten van pabo 1 en 3. We verwachten dat je jouw ontwikkeling aan medestudenten toont en deze met ze te bespreekt. Samenwerken is in deze minor belangrijk.

Literatuur

In overleg met de docenten wordt literatuur aangeschaft

Rooster

Contacturen op donderdag.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:
Je kunt kiezen uit twee mogelijke producten. Je doet een onderzoek naar onderzoekend en ontwerpend leren of je maakt een product dat je test en verbetert.

Hulp bij toelatingstoetsen

Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je informatie om je zelf goed voor te bereiden op de landelijke toelatingstoetsen wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek). Wanneer je jouw persoonlijke vragen wilt stellen aan een vakdocent en in contact wilt komen met anderen die zich op de toetsen voorbereiden kun je daarnaast een korte cursus volgen. De drie pabo’s in Rotterdam (Thomas More Hogeschool, Hogeschool InHolland en Hogeschool Rotterdam) bieden jou de mogelijkheid om zo'n korte cursus te volgen. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in vogelvlucht door de stof heen die je moet kennen voor de toets. Het aanbod van Thomas More Hogeschool en van de andere opleidingen Leraar Basisonderwijs in Rotterdam vind je hieronder. Voor welke Rotterdamse pabo je uiteindelijk ook kiest, je mag op alledrie de pabo's de cursus volgen.

Ondersteuning aspirant-studenten

Om studenten te ondersteunen bij de voorbereiding op de toelatingstoetsen, worden per vak presentaties opgenomen en op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl geplaatst. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

 • Het vak en de inhoudelijke doelen van het vak;
 • De toets en de algemene voorbereiding daarop;
 • Studiemateriaal ter voorbereiding op de toelatingstoets;
 • Bespreken voorbeeldtoets (1);
 • Bespreken voorbeeldtoets (2).

Elke presentatie duur maximaal 15 minuten en geeft in beeld en geluid informatie over de toelatingstoets van het betreffende vak. De verwachting is dat aspirant-studenten, naast de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning, hiermee geholpen worden bij het leren voor en het maken van de toelatingstoetsen. 

Naast de plaatsing van deze presentaties, zal begin juli ook de landelijke ondersteuning voor aspirant-studenten ter voorbereiding op de toelatingstoetsen worden aangeboden. Inschrijving hiervoor verloopt via de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Cursusdata

Ronde 3 - toetsvenster 6 juli – 10 juli 2020
Geschiedenis; woensdag 3 juni, woensdag 10 juni, woensdag 24 juni, dinsdag 30 juni; 08.30 - 11.30 uur @Thomas More Hogeschool
Natuur en techniek; donderdag 18 juni, donderdag 25 juni en donderdag 2 juli; 13.00 – 16.00 uur @Hogeschool Rotterdam
Aardrijkskunde; dinsdag 2 juni, dinsdag 9 juni, dinsdag 23 juni en dinsdag 30 juni; 15.30 – 18.30 uur @InHolland

200603 inschrijfknop paars 1

Inschrijven kan tot een week voor aanvang van de cursus. Een week voor aanvang krijg jij alle nodige informatie per mail.

 

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter