fbpx

Thomas More Opleidingsschool

THOMAS MORE OPLEIDINGSSCHOOL SAMEN OPLEIDEN RGB

Thomas More Opleidingsschool
Thomas More Hogeschool vormt een partnerschap met zeven basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio: Edumare, de Groeiling, Laurentiusstichting, RVKO, SIKO, SKOP en WSKO. Ons partnerschap heet Thomas More Opleidingsschool. Op deze manier werken we aan het samen opleiden van studenten tot startbekwame eigenzinnige en wereldwijze leraren die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen. 

Samen opleiden doen we zo dat studenten, scholen en pabo én kinderen er beter van worden. Vanuit een gezamenlijke visie en opleidingsconcept geven we vorm aan een samenhangend, inspirerend en divers leerlandschap voor (aankomend) onderwijsprofessionals.
Voor alle studenten is een stageplaats/leerwerkplek gegarandeerd en van iedere stageplaats/leerwerkplek is de kwaliteit geborgd.

We ontwikkelen samen opleiden binnen TMO in samenhang met samen onderzoeken in het Thomas More Praktijkcentrum en samen professionaliseren in de Thomas More Academie.
> Bekijk TMO convenant 2019-2023

Uitgangspunten samen opleiden van studenten:

 1. De professionele ontwikkeling van studenten staat centraal.

Studenten pendelen tussen theorie en praktijk en ontwikkelen zich zo tot eigenzinnige en wereldwijze leraren die vanuit een eigen visie weten te handelen in de onderwijspraktijk.

We zijn er daarbij van overtuigd dat je alleen een goede leraar kunt worden als je je ook als mens ontwikkelt: persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand

Om met hart & ziel te werken in het onderwijs, om de goede dingen te doen, ook in de ogen van de kinderen, moet je verbonden zijn met je persoonlijke drijfveren van zorg & liefde voor kinderen, het vermogen hebben om open te staan voor wat zich aandient, je eigen talenten ontdekken en inzetten en weten wat jezelf en de ander geluk brengt.

Gedurende de opleiding dagen we studenten uit om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, hun overtuigingen en handelingsrepertoire, voortdurend kritisch te onderzoeken en te verrijken en -waar nodig- bij te stellen. We vragen studenten ‘het waagstuk van het onderwijs’, aan te gaan, de vraag te stellen wat pedagogisch wenselijk is en de dialoog te zoeken, ook als het spannend is.

 1. Samen één rijke leeromgeving bieden

We maken geen onderscheid tussen leren op de pabo en in de praktijk van het basisonderwijs maar zien dat als een geïntegreerd geheel.Voor studenten (leraren-in-opleiding) is er maar één leeromgeving, waarbinnen theorie en praktijk gelijkwaardig zijn. In die leeromgeving worden de expertise vanuit de pabo en expertise vanuit de scholen gebundeld. Samen dragen we verantwoordelijkheid en participeren we vanuit verschillende rollen: mentoren en schoolopleiders uit de basisschoolpraktijk begeleiden studenten bij het vertalen van inhouden naar de specifieke context van de school en de groep kinderen. Ze bieden, naast dagelijkse begeleiding van de student in de leerwerkplek, ook theorie zoals specifieke expertise over hun onderwijsconcept en gehanteerde methodieken. Pabo-opleiders bieden bij vak- en vakdidactische kennis ook training van vaardigheden en ‘voorbeeldige’ onderwijsactiviteiten om uit te voeren met kinderen. Experts uit de scholen worden ingezet op de pabo en pabo-opleiders en opleiders van de scholen voeren gezamenlijk onderwijsactiviteiten uit in de scholen. Samen bieden pabo-opleiders, schoolopleiders en mentoren zoveel mogelijk leermogelijkheden en begeleiding van studenten bij hun professionele ontwikkeling.

 1. Leren van diversiteit

We zijn erop gericht om de horizon van leraren (in opleiding) te verbreden door hen te confronteren met een diversiteit aan perspectieven en praktijken. We benutten daarbij de eigenheid van de opleidingsscholen en moedigen studenten aan om pedagogische en didactische uitdagingen aan te gaan in een superdiverse context (leerlingen, ouders en collega’s met verschillende achtergronden op het gebied van religie, taal, etniciteit, opleidingsniveau, stad/regio/internationaal). Onze leeromgeving moet studenten mogelijkheden bieden om eigenzinnige en wereldwijze keuzes te maken en interesses, kwaliteiten en talenten te ontwikkelen die bij hen passen.

 1. Professionals leren samen in onze onderwijsgemeenschap

We benaderen studenten vanaf de eerste dag als professionals die deel uitmaken van onze onderwijsgemeenschap. Dat betekent dat studenten een actieve en zelfverantwoordelijke rol hebben. We nodigen ze uit om zich actief te verbinden met medestudenten, (aanstaande) collega’s en experts, en zo hun eigen ‘leernetwerken’ te ontwikkelen, samen te leren met andere onderwijsprofessionals en mee te denken over de verbetering van het onderwijs. Op die manier leiden we studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die ook na het behalen van hun bachelorsdiploma in staat zijn zelf sturing te geven aan hun verdere ontwikkeling en aan ontwikkeling van de onderwijspraktijk.

Deze uitgangspunten voor het samen opleiden van studenten hanteren we ook bij het inrichten van leerlandschappen in de Thomas More Academie (samen professionaliseren) en onderzoekspraktijken in het Thomas More Praktijkcentrum (samen onderzoeken)

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.