fbpx

Nieuwsberichten

Updates richtlijnen en maatregelen rondom het corona virus

200318 Leeg klaslokaal website

Update 25 maart 2020

We stay digital website 2

Om duidelijkheid te verschaffen aan onze studenten en docenten heeft de Thomas More Hogeschool besloten de maatregelen die eerder voor het onderwijs zijn afgekondigd te verlengen van 6 april tot 1 juni. Dit betekent dat wij tot 1 juni ons onderwijs digitaal zullen verzorgen. Waar mogelijk wordt het onderwijs en toetsing online aangeboden. Bij versoepeling van de huidige maatregelen kijken wij waar het mogelijk en wenselijk is om het “fysieke” onderwijs weer op te starten.

---------------------------------------------------------------------------------

Update 23 maart 2020

We zijn inmiddels een week op weg sinds het besluit om alle onderwijsactiviteiten in de gebouwen van Nederlandse hogescholen en universiteiten met directe ingang te staken vanwege het Corona Virus. De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest tussen het Ministerie, de hogescholen en studentenorganisaties over alle consequenties voor studenten. En er is hard gewerkt om het onderwijs anders te organiseren. 

Bindend Studieadvies uitgesteld

Minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft laten weten dat zij zich realiseert dat studenten door de coronacrisis vertraging kunnen oplopen waardoor zij de bsa-norm niet halen. De hogescholen doen er alles aan om onderwijs en toetsing door te laten gaan, waar nodig in een alternatieve vorm. Om aan de voorkant helderheid te bieden richting de student, verzoekt de minister aan de hogescholen om het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar, gebruikmakend van de bestaande wettelijke mogelijkheid. Thomas More Hogeschool zal aan dit verzoek gehoor geven en zal het studieadvies naar het tweede jaar uitstellen

Gewijzigd inschrijftermijn

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. 

MBO-studenten en toelating
Voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen.

De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.  

Financiële effecten (voor studenten)

Door de coronamaatregelen kan het zich voordoen dat studenten acute financiële problemen krijgen, bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk niet kunnen werken. Het is te verwachten dat instellingen hierover ook vragen krijgen van bezorgde studenten. DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in mijn DUO. Mocht dit onvoldoende zijn, kunnen zijn contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.
DUO betracht maximale coulance t.a.v. studenten die met financiële tegenslagen kampen door de coronamaatregelen.

--------------------------------------------------------------------------------

Update maatregelen Coronavirus - woensdag 18 maart 2020

Thomas More Hogeschool volgt de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD en neemt waar nodig passende maatregelen rondom het corona virus.

Als gevolg van de nieuwe regelgeving vanuit de overheid over het coronavirus is ook het beleid van Thomas More Hogeschool verder aangescherpt. Het anders organiseren van ons onderwijs heeft nu prioriteit. Dit betekent het volgende:

 • Vanaf maandag 16 maart is ons gebouw dicht. In de praktijk zijn we wel open voor urgente en noodzakelijke dingen, maar werknemers van Thomas More werken zoveel mogelijk thuis en activiteiten zijn afgelast of verplaatst.
 • Onze docenten geven, waar mogelijk qua vakken, onze studenten op afstand online les, zodat we de achterstand zo minimaal mogelijk proberen te houden.
 • Onze docenten/studenten zullen niet meer fysiek op (basis)scholen komen of met groepen werken de komende weken. Activiteiten worden zoveel mogelijk digitaal en op afstand vormgegeven of verplaatst.
 • Omdat de po en vo scholen inmiddels gestopt zijn met het onderwijs, heeft dit ook gevolgen voor stages die onze studenten lopen. Naar verwachting zullen de scholen met name een beroep willen doen op LIO’ers en leren/werken-studenten om zo mogelijk van betekenis te zijn bij het opvangen van kinderen en organiseren van afstandsonderwijs. Wij geven onze studenten daar graag de ruimte voor.
 • We zijn hard bezig om de toetsen opnieuw in te plannen en zoeken naar oplossingen voor praktijkopdrachten die nu niet (volledig) uitgevoerd kunnen worden.
 • De geplande evenementen t/m 6 april zullen vervallen.
 • Ook de toelatingstoetsen in de periode 30 maart t/m 3 april 2020 zijn geannuleerd. Studenten die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht via de mail. Op dit moment is nog niet bekend of er een vervangend toetsvenster wordt gepland. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De situatie vraagt om maximale flexibiliteit, creativiteit en inzet van iedereen. We zien dat gelukkig overal om ons heen gebeuren, en wensen iedereen die betrokken is bij het onderwijs hier veel succes bij.

Mogelijk wordt dit beleid in de loop van de komende weken bijgesteld. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de regering en zullen jullie steeds zorgvuldig informeren.

Voor updates rondom onze hogeschool, geplande evenementen en overige onderwerpen, houd onze website en social media kanalen in de gaten.

Evenementen/Toelatingstoetsen geannuleerd i.v.m. landelijke richtlijnen

In verband met de nieuwe landelijke richtlijnen rondom het coronavirus hebben wij besloten het proefstuderen op 19 en 26 maart te annuleren. Afhankelijk van de ontwikkelingen proberen wij zo snel mogelijk een alternatief aan te bieden. Tot nadere berichtgeving gaat de open avond op 8 april gewoon door.

Op dit moment proberen wij de continuïteit van ons onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen. Daarbij kijken wij naar mogelijkheden om ons onderwijs op andere (digitale) wijze vorm te geven.

Ook de toelatingstoetsen in de periode 30 maart t/m 3 april 2020 zijn geannuleerd. Studenten die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht via de mail. Op dit moment is nog niet bekend of er een vervangend toetsvenster wordt gepland. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld via via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

NVAO positief over ons plan Kwaliteitsafspraken

nieuws NVAO plan kwaliteitsafspraken Thomas More Hogeschool2

Het NVAO-panel heeft zeer positief geoordeeld over het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024. Dit advies is door de minister van OCW overgenomen en de financiële middelen zijn toegekend. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de middelen die hogescholen en universiteiten krijgen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Bruisend ontmoetingscentrum
Het grootste deel van de financiële middelen zal gebruikt worden voor het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’. Dit doen we om invulling te geven aan onze wens om ons gebouw in het hart van Rotterdam tot een bruisend ontmoetingscentrum te transformeren. Hierbij werken we aan:

 • Betere en meer studie- en werkplekken;
 • Het opzetten van een innovatielab waar studenten en pabo-opleiders samen onderwijs ontwerpen met de inzet van technologie
 • Het verbeteren van de digitale leeromgeving.

Goed geluisterd naar onze studenten
Het NVAO-panel heeft gesproken met vertegenwoordigers van de Studentenraad, de Medezeggenschapsraad/Opleidingscommissie en de Raad van Toezicht. Tijdens deze gesprekken hebben zij gehoord en ervaren dat er veel waardering is voor de inbreng van studenten en dat hun wensen en adviezen een duidelijke plek hebben gekregen in de Kwaliteitsafspraken.

Lees hier het volledige plan.

Afschaffing toelatingstoetsen?

In diverse media is de indruk gewekt dat de toelatingstoetsen voor de pabo worden afgeschaft. Minister Van Engelshoven heeft in een overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat daar op dit moment geen sprake van is. De minister heeft aangegeven de opbrengsten van een landelijk onderzoek naar de toelatingstoetsen af te wachten. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal ze opnieuw in gesprek gaan met de Tweede Kamer en een besluit over de toelatingstoetsen nemen. Tot dat moment blijven de toelatingstoetsen gewoon van kracht.

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter

RT @GDTroost: Eerste online opdracht dochter (13, brugklas) voor Godsdienst: 'Omgaan met verandering en verlies. Hoe raakt #Corona je en ho…

by Thomas More HS