fbpx

De hogeschool

Thomas More Opleidingsschool

THOMAS MORE OPLEIDINGSSCHOOL SAMEN OPLEIDEN RGB

Thomas More Opleidingsschool
Thomas More Hogeschool vormt een partnerschap met zeven basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio: Edumare, de Groeiling, Laurentiusstichting, RVKO, SIKO, SKOP en WSKO. Ons partnerschap heet Thomas More Opleidingsschool. Op deze manier werken we aan het samen opleiden van studenten tot startbekwame eigenzinnige en wereldwijze leraren die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen. 

Samen opleiden doen we zo dat studenten, scholen en pabo én kinderen er beter van worden. Vanuit een gezamenlijke visie en opleidingsconcept geven we vorm aan een samenhangend, inspirerend en divers leerlandschap voor (aankomend) onderwijsprofessionals.
Voor alle studenten is een stageplaats/leerwerkplek gegarandeerd en van iedere stageplaats/leerwerkplek is de kwaliteit geborgd.

We ontwikkelen samen opleiden binnen TMO in samenhang met samen onderzoeken in het Thomas More Praktijkcentrum en samen professionaliseren in de Thomas More Academie.
> Bekijk TMO convenant 2019-2023

Uitgangspunten samen opleiden van studenten:

 1. De professionele ontwikkeling van studenten staat centraal.

Studenten pendelen tussen theorie en praktijk en ontwikkelen zich zo tot eigenzinnige en wereldwijze leraren die vanuit een eigen visie weten te handelen in de onderwijspraktijk.

We zijn er daarbij van overtuigd dat je alleen een goede leraar kunt worden als je je ook als mens ontwikkelt: persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand

Om met hart & ziel te werken in het onderwijs, om de goede dingen te doen, ook in de ogen van de kinderen, moet je verbonden zijn met je persoonlijke drijfveren van zorg & liefde voor kinderen, het vermogen hebben om open te staan voor wat zich aandient, je eigen talenten ontdekken en inzetten en weten wat jezelf en de ander geluk brengt.

Gedurende de opleiding dagen we studenten uit om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, hun overtuigingen en handelingsrepertoire, voortdurend kritisch te onderzoeken en te verrijken en -waar nodig- bij te stellen. We vragen studenten ‘het waagstuk van het onderwijs’, aan te gaan, de vraag te stellen wat pedagogisch wenselijk is en de dialoog te zoeken, ook als het spannend is.

 1. Samen één rijke leeromgeving bieden

We maken geen onderscheid tussen leren op de pabo en in de praktijk van het basisonderwijs maar zien dat als een geïntegreerd geheel.Voor studenten (leraren-in-opleiding) is er maar één leeromgeving, waarbinnen theorie en praktijk gelijkwaardig zijn. In die leeromgeving worden de expertise vanuit de pabo en expertise vanuit de scholen gebundeld. Samen dragen we verantwoordelijkheid en participeren we vanuit verschillende rollen: mentoren en schoolopleiders uit de basisschoolpraktijk begeleiden studenten bij het vertalen van inhouden naar de specifieke context van de school en de groep kinderen. Ze bieden, naast dagelijkse begeleiding van de student in de leerwerkplek, ook theorie zoals specifieke expertise over hun onderwijsconcept en gehanteerde methodieken. Pabo-opleiders bieden bij vak- en vakdidactische kennis ook training van vaardigheden en ‘voorbeeldige’ onderwijsactiviteiten om uit te voeren met kinderen. Experts uit de scholen worden ingezet op de pabo en pabo-opleiders en opleiders van de scholen voeren gezamenlijk onderwijsactiviteiten uit in de scholen. Samen bieden pabo-opleiders, schoolopleiders en mentoren zoveel mogelijk leermogelijkheden en begeleiding van studenten bij hun professionele ontwikkeling.

 1. Leren van diversiteit

We zijn erop gericht om de horizon van leraren (in opleiding) te verbreden door hen te confronteren met een diversiteit aan perspectieven en praktijken. We benutten daarbij de eigenheid van de opleidingsscholen en moedigen studenten aan om pedagogische en didactische uitdagingen aan te gaan in een superdiverse context (leerlingen, ouders en collega’s met verschillende achtergronden op het gebied van religie, taal, etniciteit, opleidingsniveau, stad/regio/internationaal). Onze leeromgeving moet studenten mogelijkheden bieden om eigenzinnige en wereldwijze keuzes te maken en interesses, kwaliteiten en talenten te ontwikkelen die bij hen passen.

 1. Professionals leren samen in onze onderwijsgemeenschap

We benaderen studenten vanaf de eerste dag als professionals die deel uitmaken van onze onderwijsgemeenschap. Dat betekent dat studenten een actieve en zelfverantwoordelijke rol hebben. We nodigen ze uit om zich actief te verbinden met medestudenten, (aanstaande) collega’s en experts, en zo hun eigen ‘leernetwerken’ te ontwikkelen, samen te leren met andere onderwijsprofessionals en mee te denken over de verbetering van het onderwijs. Op die manier leiden we studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die ook na het behalen van hun bachelorsdiploma in staat zijn zelf sturing te geven aan hun verdere ontwikkeling en aan ontwikkeling van de onderwijspraktijk.

Deze uitgangspunten voor het samen opleiden van studenten hanteren we ook bij het inrichten van leerlandschappen in de Thomas More Academie (samen professionaliseren) en onderzoekspraktijken in het Thomas More Praktijkcentrum (samen onderzoeken)

International Strategies

Thomas More Hogeschool is a University of Applied Sciences located in the centre of the multicultural city of Rotterdam, and its mission statement is to educate skilled teachers who never give up, who are well trained in urban education, and who are conscious of their world citizenship. Broadening horizons, expanding knowledge about other forms of education, and becoming aware of different cultures and customs are essential elements to acquire this. Students and staff are therefore stimulated to do research abroad and to share their knowledge on educational systems in the Netherlands with their international counterparts. Thomas More Hogeschool therefore highly values the importance of offering both students and staff members the opportunity to discover how education is organised abroad and to gain inspiration from these international experiences.

Sharing succesful forms of education will contribute to the quality of education in general and will have a strong influence on social and economic developments worldwide. We strongly feel that future teachers should contribute to this global process. 

Thomas More Hogeschool is constantly developing, also internationally. It aims at creating a global network through which students and staff will be able to gain knowledge about international educational programmes and resources. We enable our students to study abroad by sharing teaching expertise with other higher educational institutes and/or by joining their research activities. The international programme will focus on our strongest point: our close connection with the education field in Rotterdam. We will therefore provide programmes at bilingual schools in an urban environment or in the region of Rotterdam. 

Strategic partnerships will enable and intensify the synergy between exchange, research and development on the one hand and international courses and programmes on the other hand, so that they will be regarded as a model for future collaboration. It is our aim to organise this in close connection with the international higher educational institutes, so that we can focus on the needs and goals of our foreign students.

> Download Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

> Download Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

> Read more about internships at bilingual schools in the Netherlands

Exchange programs

In general there are several options when it comes to studying at Thomas More Hogeschool. First of all there is the possibility to do an international internship. Or you can follow the minor Culture, inclusion and environment in the city. 

International internships  

For non-Dutch speaking students the Thomas More Hogeschool offers internships at bilingual and international schools in Rotterdam and in the area. We welcome exchange students to participate in the Dutch primary school system. This is an opportunity to get to know primary schooling in the Netherlands and gain experience in teaching a variety of subjects (English spoken) to Dutch and International children. If you are speaking Dutch we can offer you a more broaden spectrum of school, including fir example Monteressori, Dalton, Jenaplan and Special needs. 
The duration of the program is adjustable. Exchange student can stay for short periods of two weeks (4 ECTS) or longer periods up till a semester (30 ECTS).

Click here for the application procedure.

Buddy
Every exchange student will be connected to a buddy, a Dutch student of the Thomas More Hogeschool. Your buddy will show you around and make you feel at home at our institute, in the city and in the Dutch culture.

Minor culture, inclusion and environment in the city

General information  

The minor program Culture, inclusion and environment in the city is an international program that contains several courses of which you can choose. The heart of the curriculum is the city of Rotterdam and its challenges: multilingualism, multiculturalism, outdoor education in a city environment, art & identity as a way of empowering communities, you name it. It is a rich program full of classes, excursions and creative sessions in which students learn how to give answers to the challenges of growing up in modern day cities. Do you care about social justice, inclusion, different cultures and innovation? This could be the right minor for you! 

About the courses   

Whether you need 15, 20 or 30 creditpoints. With the following courses you can pick and choose and make your own program: 

 • Outdoor education and nature in the city (5EC) 
 • Inclusive education and special educational needs (10EC) 
 • Multiple perspectives on diversity (5EC) 
 • Art, identity and culture (5EC) 
 • Parental involvement and working with families (5EC)
 • Global Citizenship and entrepreneurship in children (5EC) 
 • Multilingualism (5EC) 

All the courses will be taught from September to January. If there is a very limited amount of applicants for one course you might have to switch. If you want to learn more about the individual courses please contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Click here for the application procedure.

Practical information about housing

Rotterdam is a popular place to study and to live. Which means that it won’t be that easy to find accommodation. However if you start to search for it early on it should be possible. Ofcourse we will try to help you. Look at the following website for inspiration how you can check for an accommodation: https://www.eur.nl/en/education/study-rotterdam/living-here/housing-international-students/other-accommodation-providers

This could give you a general idea. Please let us know if you are interested in our program and in housing accommodation. We will be able to send you a guideline with several steps that will give you more detailed information about the housing market in the Netherlands and that will make your search for accommodation a success.

Contact

Voorkant Thomas More Hogeschool augustus 21

Thomas More Hogeschool (hoofdgebouw)
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
010-4657066
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Volg ons op social media!

instagram  youtube  facebook  linkedin  twitter 

Openingstijden (met uitzondering van schoolvakanties)

Gebouw
Maandag  07.30 - 22.00 uur 
Dinsdag 07.30 - 22.00 uur
Woensdag 07.30 - 22.00 uur
Donderdag 07.30 - 22.00 uur
Vrijdag 07.30 - 18.00 uur
Receptie
Maandag  08.00 - 17.00 uur 
Dinsdag 08.00 - 19.00 uur
Woensdag 08.00 - 17.00 uur
Donderdag 08.00 - 19.00 uur
Vrijdag 08.00 - 16.00 uur

 

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling: Stichting Thomas More Hogeschool

RSIN: 85.35.82.737
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Telefoonnummer: (010) 4657066
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling van de instelling (artikel 3 van de statuten van de stichting):

 1. De stichting heeft ten doel het geven van hoger beroepsonderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De stichting beoogd tevens het verrichten van onderzoek, alsmede kennis overdragen aan de maatschappij in de zin van de WHW.
 2. Het doel, bedoeld in het eerste lid, houdt onder meer het volgende in:
  a. het oprichten en in stand houden van een instelling voor onderwijs in de zin van de WHW, genaamd Hogeschool Thomas More, gevestigd te Rotterdam;
  b. samenwerking met andere onderwijsinstellingen voor zover zulks bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel;
  c. deelneming aan sectoraal en algemeen overleg ten behoeve van de ontwikkeling van een nationaal beleid ten aanzien van het onderwijs; alsmede al datgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
De hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan zijn samen te vatten tot de volgende ambities:

 1. Onderwijsgemeenschap voor doorgaande ontwikkeling van onderwijsprofessionals
 2. Diversiteit studenten en medewerkers
 3. Een veelzijdige onderwijsomgeving voor eigenzinnige en wereldwijze onderwijsprofessionals
 4. Structuur ondersteunt kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling
 5. Innovatieve onderwijspraktijken
 6. Variëteit aan routes
 7. Sterke netwerken
 8. TMA dé partner voor professionalisering
 9. Samen onderzoeken versterkt handelen in praktijk
 10. Bruisend ontmoetingscentrum

Namen leden Raad van Toezicht:
De heer J.M.M. Dumoulin
Mevrouw J.W.M. Gregersen-Hermans
De heer prof. dr. C. Aydin, voorzitter
Mevrouw I.M. Bakker
De heer W. Korving

Namen leden Algemeen Bestuur:
Dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter 
Mevr. C.M.H. (Lia) Zwaan-van Schijndel, lid 

Namen leden College van Bestuur:
Dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter 
Mevr. drs. D.H. (Dorothee) van Kammen, lid 


Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Vanaf 2020 verantwoordt Thomas More Hogeschool zich door middel van het standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen over de ANBI status. Klik hier voor het formulier inzake de jaarcijfers 2021.

Volg ons

Thomas More Hogeschool is actief op social media om inzicht te geven in de werkwijze en activiteiten tijdens de opleiding, maar ook om geïnteresseerden op de hoogte te houden van divers (basis)onderwijs nieuws.
Als je vragen hebt over de school of opleiding, kun je ook contact opnemen via deze kanalen.

                                 

 

Meer artikelen...

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.