Een kijkje in het leven van een student

Miranda, derdejaars

Deel één:

De afgelopen dagen stonden in het teken van de tentamenweek. De school was gehuld in een mantel van onrust en drukte. Zenuwachtigheid en onzekerheid voerden bij verschillende studenten de boventoon.

Miranda, derdejaars

Deel één:

De afgelopen dagen stonden in het teken van de tentamenweek. De school was gehuld in een mantel van onrust en drukte. Zenuwachtigheid en onzekerheid voerden bij verschillende studenten de boventoon.

Vragen, als: Is het zo goed en zouden ze dit een voldoende geven? waren regelmatig in de gangen te horen. Pabo drie was deze week echter weinig op school te vinden. Voor deze groep stond de week in het teken van de verslagen. 

miranda01

Er moest onder andere een verslag worden ingeleverd voor taal, onderzoek, stage, thema 2 en in mijn geval ook nog een herkansing van thema 1. Tijdens deze week werd voor pabo drie het schrijven van een verslag naar een heel nieuw niveau getild. 

Wellicht vraagt u zich af om wat voor verslagen het gaat en welk doel ze hebben. Om een antwoord te kunnen geven, moet er eerst gekeken worden naar de opbouw van pabo drie. Pabo drie is, voor de mensen die de pabo voltijds volgen, het voorlaatste jaar van de opleiding, Aan het einde van het jaar zouden de studenten dan LIO-bekwaam moeten zijn. 

Om dat niveau te bereiken, worden dit jaar de laatste thema's besproken die een leerkracht dient te beheersen, maar nog niet aanbod gekomen zijn. Het gaat hier om de onderwerpen: Herkennen van verschillen & hersenen in actie, diversiteit en visies en onderwijsconcepten. Hierbij staan er twee periodes in het teken van hersenen in actie & herkennen van verschillen. De afgelopen periode stond het in het teken van diversiteit en de invloed daarvan heeft op de samenleving en op het handelen in de klas. Uiteindelijk is dat laatste punt nog het meest belangrijk voor leerkracht wil worden, want het heeft betrekking op de praktijk van het lesgeven.

Tot slot zou ik jullie nog een tip willen meegeven. Mochten jullie later ook in pabo drie komen of aan zulke projecten moeten deelnemen, dan is het belangrijk om op tijd te beginnen!! Je vergist je gauw in de planning. Waar ik mij namelijk het meest in vergist heb, is de planning. De thema's zijn periode omvattend en er worden veel eisen aan gesteld aan de verslagen qua inhoud en aantal pagina’s.

Kortom: de interessante projecten maken pabo drie erg leerzaam, maar een goede planning is nodig om het jaar succesvol te kunnen doorlopen.  

Deel twee:

miranda02Na de tentamenweek volgde er geen week van ontspanning, in tegendeel. De leerkrachten bleken voor ons een projectweek te hebben ingeroosterd. Op donderdag van dezelfde week moesten de opdrachten worden ingeleverd. De naam van dit project was: Klinisch assessment.

Maandag was de introductie. In een praatje van vijf minuten werd verteld dat een groep 4 moest worden overgenomen. Het moest zo worden aangepakt als in de praktijk en de opdrachten voor dienden 17:00 uur op donderdag ingeleverd te zijn. Zelf dacht ik dat hier meer aan hand was, want normaal gesproken konden er uitgebreid vragen worden gesteld, maar dat was nu niet het geval. Dat was pas op woensdag mogelijk. Wat was er aan de hand? Wat voor een addertje schuilde er onder het gras? Mijn groepsgenoten vonden het ook vreemd, maar gingen niettemin ijverig aan de slag.

Helaas is het niet toegestaan om veel over het project los te laten. Het is beter om het in pabo drie zelf te ervaren. Wel kan ik als tip meegeven, kijk altijd goed naar de praktijk. Vergeet die niet. Hoe zit het in het echt? Wat is er verplicht en wat niet? Met dat in het achterhoofd moet het goed kunnen komen! Uit eigen ervaring kan ik alleen maar vertellen dat het heel leerzaam is.

Nadat we alles om vijf uur hadden ingeleverd, was onze week nog niet helemaal voorbij. Op vrijdag kregen we eerst voorlichting over welke minors we allemaal konden kiezen en een presentatie van de minors door studenten die deze net hadden afgerond. Dit was weer heel praktisch, want daardoor weten we precies wat er van ons verwacht wordt wanneer we voor een bepaalde minor zouden kiezen. Zelf zat ik er eerst aan te denken om een sportminor te kiezen, maar na deze verkregen informatie, heb ik toch maar besloten om een andere keuze te maken.

Kortom: Deze week was enorm leerzaam en ik kan zeker de informatie van het assessment meenemen naar de praktijk.

Deel drie

miranda03Het is bijna vakantie, maar dat betekent niet dat wij als pabo studenten alvast kunnen uitrusten. Deze week staat in het teken van les. Er wordt aandacht besteed aan dyslexie, werking van de hersenen, rekengesprekken en stage. Tijdens een ‘gewone’ week op de pabo wisselen colleges, gastcolleges en stage elkaar af. In de bovenstaande opsomming is ook variatie te zien. Hieronder volgt een kleine samenvatting van de week met aandacht voor de belangrijke leerpunten. In PABO drie wordt er gewerkt met thema’s. Telkens staat er een ander onderwerp centraal. Kortom: er moet weer flink gewerkt worden. Welk onderwerp dat deze periode is, staat hieronder vermeld.

Het eerste college gaat over de werking van de hersenen. Het belang is duidelijk, want hun hersenen kunnen de leerlingen kennis tot zich nemen en onthouden. Dit onderdeel wordt pas in pabo drie besproken en vanwege de grote rol van dit onderwerp die het speelt in het onderwijs, staat dit twee thema’s centraal.

Ik heb al wel het een en ander geleerd over de werking van de hersenen, maar in deze les en de aankomende lessen worden de feiten met elkaar in verband worden gebracht. Ik wist bijvoorbeeld dat je lekker in je vel moest zitten om goed te kunnen leren, maar dat de hersenen werken op VVV, was mij onbekend. VVV staat voor: veiligheid, voedsel en voortplanten. Wanneer je veilig in de klas kunt leren en als het niet erg is om fouten te maken, zal je meer met de stof durven oefenen dan wanneer dat niet het geval is. Mocht een leerling een fout maken in de groep en dan voor schut worden gezet dan kunnen de volgende zaken voorkomen: freeze, fight en flight (fff). Deze punten moeten we goed in de gaten houden.

Het tweede college ging over de reken gesprekken. Met rekenen hebben we al vanaf pabo 1 gewerkt en geoefend. Ik heb veel geleerd over de verschillende manieren van toepassing en ik heb mijn eigen kennis kunnen vergelijken met het niveau dat van een afgestudeerde pabostudent wordt verwacht. Mijn niveau is goed genoeg en ik kan ook rekenuitleg geven aan een groep leerlingen. Het draait in pabo drie echter niet meer om de groep, maar om de individuele leerling. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen het leerdoel behalen? Welke eventuele hulpmiddelen zijn daarbij beschikbaar? Tijdens deze les maakten we kennis met het rekengesprek. Door het voeren van een diagnostisch rekengesprek kom je erachter waar de leerling moeite mee heeft en hoe de leerling het beste geholpen kan worden.

Het derde college had als thema dyslexie.

Zoals al eerder besproken, gaat het dit jaar om het individuele kind. Wat heeft het nodig? Het kan te maken hebben met dyslexie. Hier is tot dusver weinig aandacht aan besteed. Het thema blijkt echter ingewikkeld te zijn. Ik heb een paar tips en wil wat informatie met jullie delen.

In Nederland is ongeveer 5% van de leerlingen dyslectisch. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/ of schriftbeeldvormingen (spelling). 3 tot 5% van de leerlingen heeft een vorm van dyslexie. Er is echter nog wel een probleem, want wanneer we dyslexie bij een leerling constateren dan mogen we dat niet vaststellen, dat is aan de GZ-psycholoog. Wel mag je de ouders en de leerling aanbevelen om er beter naar te laten kijken. Daarnaast is het wanneer het is vastgesteld, wenselijk voor de meeste kinderen om meer tijd te krijgen voor hun opgaven (Steunpunt dyslexie, sd).  

Tot slot is de stage nog aan bod gekomen. Dit was voor de meeste studenten de kennismaking met hun nieuwe stageomgeving. Ik vind zelf zo’n eerste dag één van de belangrijkste dagen van de stage, want op zo’n eerste dag wordt vaak de toon gezet voor de rest van het semester. Daarbij is het belangrijk om goede afspraken te maken met de mentor en de klas alvast te ontmoeten. In mijn geval werd er ook gekeken naar hoe ik op het eerste gezicht met de klas omging. Gelukkig en in dit geval ging dat best aardig. Denk niet te luchtig over een eerste dag, maar bereid je goed voor.

Bibliografie

Steunpunt dyslexie. (sd). Wat is dyslexie. Opgehaald van Steunpunt dyslexie: http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/.

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter