Post-HBO registeropleiding identiteitscoördinator

Waarin onderscheiden bijzondere scholen zich (nog) van openbare scholen? Leerkrachten in het katholiek onderwijs ervaren tegenwoordig veelal minder binding met de katholieke traditie. Vaak zijn zij handelingsverlegen om elementen (van)uit deze traditie betekenisvol ter sprake te brengen, laat staan ernaar te handelen. Dit wordt versterkt door het feit dat zij in hun klas steeds vaker met culturele en religieuze diversiteit hebben te maken. Daarnaast hebben ouders/ verzorgers andere identiteitswensen dan enkele decennia geleden. Hoe gaan we om met religieuze diversiteit op de basisscholen? Hoe spelen scholen hierop in? Zijn mensen die op deze bijzondere scholen werkzaam zijn (nog steeds) in staat op geloofwaardige en inspirerende wijze invulling te geven aan hun bijzondere (i.c. katholieke/interconfessionele) identiteit in een context van pluriformiteit?

DOEL
Doel van de opleiding is leraren uit het basisonderwijs te scholen voor de taak van vakspecialist op het gebied van identiteit. De opleiding richt zich op leraren die vanuit een lesgevende taak een specifiek domein binnen hun school (of cluster van scholen) tot hun verantwoordelijkheid willen rekenen. Met het afronden van deze opleiding wordt voldaan aan de HBO-plus eis met betrekking tot een specifiek en relevant domein.

DOELGROEP
De opleiding tot coördinator identiteit is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en –didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct) directeuren meerwaarde genereert.

INHOUD
In de bijeenkomsten ligt de nadruk op het verwerven van competenties, gekoppeld aan kennis (impliceert vaardigheden) vanuit een ontmoetingskarakter. Daar waar mogelijk worden in samenspraak met betrokkenen, gastsprekers uit diverse tradities, organisaties en netwerken uitgenodigd. Opdrachten en thuiswerk sluiten aan op inhouden en aandachtsgebieden uit de bijeenkomsten. Ze staan direct ten diensten van het werk als identiteitscoördinator en kunnen worden toegespitst op de eigen schoolsituatie. Voor feedback en beoordeling wordt gebruik gemaakt van software waartoe deelnemers toegang krijgen. De opleiding wordt, in aanwezigheid van een directielid van de eigen school, afgesloten met een presentatie van het in gang gezette verbetertraject met betrekking tot identiteit. Er wordt een certificaat verstrekt nadat aan alle opdrachten tenminste op ‘voldoende’ niveau is voldaan.

ORGANISATIE
Thomas More Hogeschool

STUDIEBELASTING
Deze tweejarige opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur en zelfstudie.

KOSTEN
€ 1950,– per deelnemer. Het minimum aantal deelnemers is 9. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

LOCATIE
Thomas More Hogeschool.

CURSUSDATA
15 bijeenkomsten van 3 uur, start voorjaar 2019.
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats van 14.00 – 17.00 uur op woensdagmiddagen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

BIJZONDERHEDEN
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van den Brand. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter